Платформа за подпомагане на преподаватели,
чрез събиране и анализ на обратна връзка от ученици
Edu Data